pte exam writing

بخش نوشتن آزمون پی تی ای که سکشن دوم بخش اول آزمون پی تی ای می باشد که در آن مهارت های نوشتن متقاضی آزمون پی تی ای سنجیده می شود. در این بخش شامل دو قسمت می باشد:

1.7. Summarize Spoken Text
1.8.Write Essay

منابع آزمون PTE

نمونه سوالات آزمون پی تی ای در بخش رایتینگ:

بخش رایتینگ در آزمون پی تی ای شامل دو نمونه سوال Summarize written text و Write essay است. متن های که برای بخش اول رایتینگ آزمون پی تی ای نوشته شده است ، متن هایی با موضوعیت کاملا آکادمیک و داستان وار می باشد. این نمونه سوالات آزمون پی تی ای تکرار بالایی دارد و حتی در مواردی دیده شده است که فایل های صوتی مربوط به بخش های اسپیکینگ و لیسنینک آزمون پی تی ای نیز، به صورت متن نوشته شده در این قسمت از آزمون پی تی ای آورده شده است. درست خواندن متن ها در این بخش از آزمون پی تی ای، مهارت تند خوانی و درک مطلب شما را نیز تقویت می کند. این بخش از آزمون پی تی ای هم تمپلیت مخصوصی دارد که جاهای خالیِ تمپلیت باید با کلمات کلیدی متنِ داده شده پر شود.

استفاده از تمپلیت ها در رایتینگ PTE حیاتی هستند

بخش دوم رایتینگ آزمون پی تی ای Write essay است که با توجه به موضوعاتی که از ما پرسیده شده است متنی 300 – 200 کلمه ای را باید نگارش کنیم. برای نوشتن متن اِسی در آزمون پی تی ای از تمپلیتی استفاده میشود که اگر جاهای خالی را درست و مرتبط با سوال پر کنیم نمره کامل write essay را می گیریم. سوالاتی که به عنوان نمونه سوال وجود دارد به ما کمک می کند تا جملات اسمی مربوط به هر سوال را آماده داشته باشیم و همچنین از هرمتن آکادمیکی که می خوانیم هم میتوانیم این عبارات اسمی را جدا کنیم.
علاوه بر این ها دانش دستور زبان انگلیسی (گرامر) و اصول نگارش در هر دو نمونه سوال این بخش از آزمون پی تی ای بسیار کارآمد هستند. روش جایگذاری و انتخاب درست عبارات اسمی با توجه به تاپیک سوال نیازمند وقت بیشتری است که در دوره آموزشی به وضوح توضیح خواهیم داد.

معرفی دوره رایتینگ آزمون PTE

بخش مهارت نوشتاری شامل دو بخش اصلی Summarize spoken text و Write essay است. در این بخش از آزمون پی تی ای تمامی اصول نگارش، علامت گذاری، دستور زبان انگلیسی، استفاده از لغات به جا و مناسب ، تعداد کمات و دربحث سوال نگارش کردن نیز اهمیت دارد.

pte pte summarize written text

Summarize Written Text

SWT متن نوشته شده راباید خلاصه نویسی کنیم .با درک مطلبِ متن شما می توانید نکات مهم آن را برای خلاصه نویسی خارج کنید، پس دراین بخش از آزمون پی تی ای هم نمره ی ریدینگ (درک مطلب ) و هم نمره رایتینگ در جهت نگارش دریافت می کنید.

listening write essay pte

Write Essay PTE

این بخش شامل یک سوال یا یک نظرخواهی است که از شما پرسیده می شود و شما باید در قالب متن آن را بنویسید لازم به ذکر است که برای هر دو بخش رایتینگ از تمپلیت استفاده می کنیم که پر کردن جاهای خالی در جهت گرفتن نمره کامل در آزمون پی تی ای از اصول خاصی پیروی می کند که توضیح آن نیازمند وقت بیشتری است که در کلاس های حضوری برای شما عزیزان با جزئیات کامل بازگو خواهیم کرد.
در پایان این دوره شما به طور کامل با اصول نگارش ،علامت گذاری و پیدا کردن جملات مهم از داخل یک متن و روش خلاصه برداری آشنا می شوید و می توانید آنها را به طور قابل قبول اجرا کنید.